Projekt
Utvecklingsprojekt - 144692

Digikuntoon 2022

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2021 - 03.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa Itä-Uudenmaan alueella Digikuntoon 2022 –hankkeen. Sen tavoite on edistää pienten kuntien elinvoimaisuutta edistämällä yrittäjyyttä ja parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä Itä-Uudellamaalla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten pk-yritysten digitaalisia taitoja tarjoamalla menetelmiä ja toimintamalleja digitaalisessa toimintaympäristössä. Hanke parantaa yrittäjien digivalmiuksia toimia paikallisesti, mutta mahdollistaa samalla toiminnan laajemmalla toimintaympäristöllä myös kansainvälisesti. Innovatiivisella kehittämisellä luodaan edellytyksiä yritystoiminnan monipuolistamiseen ja vahvistamiseen, sekä tätä kautta luodaan uusia työmahdollisuuksia. Digitaalisia palvelujaan kehittämällä yritykset löytävät uusia tuotteita ja palveluja sekä lähimarkkinoille että kansainvälisille markkinoille. Hanke toteuttaa erilaisia ja eritasoisia tietoiskuja ja työpajoja. Työpajat toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmin ja niissä opastetaan yrittäjiä saattamaan omat palvelut digitaaliseen toimintaympäristöön sopiviksi. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen totetuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahoituksen osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144692

Startdatum

31.03.2021

Slutdatum

03.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner