Projekt
Utvecklingsprojekt - 21432

DigiNakertaja

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

01.03.2017 - 18.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digitaalinen viestintä on nykyajan arkipäivää. Kyläyhdistys haluaa olla osa digimaailmaa. DigiNakertaja -hankkeessa menneisyys, tämä päivä ja tulevaisuus nivotaan yhteen ja tuodaan aktiivisesti esille rakentamalla digitaalinen toimintaympäristö, joka on helposti ja nopeasti jokaisen halukkaan saavutettavissa. Alueelle tarvitaan sähköisessä muodossa olevat kartat ja opasteet, jotka tukevat nykyaikaista digitaalista toimintaympäristöä ja innostavat kyläläiset osallistumaan internetin kautta tuottamaan uutta sisältöä kaikkien saavutettavaksi. Näin kyläläiset saadaan innostumaan yhteisistä asioista ja alueen kulttuurihistoriallisesti perinnöstä. Samalla nämä toiminnat liittyvät matkailun tuotteistamisyhteistyöhön ja palvelujen markkinointiin. Laajemmin halutaan edistää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kiinnittämällä huomiota ympäristöön ja sen merkitykseen hyvinvoinnin ja terveyden osana. Tavoitteena on luoda verkkopohjainen tieto- ja tarina-aineisto, johon alueen asukkaat, vierailijat ja matkailijat pääsevät nettiyhteyden kautta älypuhelimelle, tabletilla tai muulla tietoteknisellä laitteella joko maastossa tai missä tahansa nettiyhteyden päässä. Aineisto käsittää digitaaliseen muotoon koostettua tietoa Nakertajan ja sen lähialueiden kulttuuriperinnöstä ja paikallishistoriasta kohteineen ja tarinoineen Mukaan liitetään myös aineistoa kylän nykypäivän elämästä ja luontoaiheista. Hankkeen tuloksena Nakertajassa on käytössä tehokas ja helppokäyttöinen eopas, DigiNakertaja, jonka kansalaiset löytävät lähes kaikista käytössä olevista sähköistä viestimistä. DigiNakertaja parantaa mahdollisuuksia toteuttaa alueella vireää ja monipuolista asukas- ja harrastustoiminta. DigiNakertajasta löytyvät selkeältä karttapohjalta kaikki alueen palvelut joustavasti ja tehokkaasti. Hankekokonaisuus on eriytetty kehittämis- ja investointihankkeiksi. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21432

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

18.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner