Projekt
Utvecklingsprojekt - 193221

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa –hankkeen (DiyKS) tarkoituksena on edistää maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista, lisätä yritysten ja yhteisöjen toiminnan digitalisoitumista sekä tietoisuutta teknologiaratkaisujen ympäristövaikutuksista, ja kasvattaa yritysten ja yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä Keski-Suomen kunnissa. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. yrittäjien ja yhdistystoimijoiden henkilökohtaisten digitaitojen edistämiseen tähtäävät digiklinikat ja työpajat, erilaiset webinaarit ja webinaarisarjat ajankohtaisista digiaiheista sekä yrityksille ja yhdistyksille suunnatun digituen kartoittaminen ja siitä tiedottaminen digituen löydettävyyden parantamiseksi. Hankkeessa edistetään digiosaamista ja eri toimijoiden yhteistyötä myös uusin innovatiivisin menetelmin. Digitaitojen osaamismerkistön hyödyntäminen osana digitaitojen lisäämistä tuo toimintaan mukaan pelillisyyttä ja motivoi itsenäiseen opiskeluun. Yritysten ja yhdistysten yhteisessä digipiirissä jaetaan hyviä käytänteitä, kerrotaan muille omista onnistuneista digiaskeleista ja perehdytään ajankohtaisiin digiaiheisiin. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseudun yrittäjien ja yhdistystoimijoiden digitaidot paranevat, digitalisaatiomyönteinen ajattelu lisääntyy, uusia digitaalisia työvälineitä otetaan käyttöön ja digituen löydettävyys paranee. Palveluiden digitalisoituminen lisää kuntalaisten hyvinvointia, edistää palveluiden saatavuutta, tukee monipaikkaisuutta sekä ympäristöystävällisiä teknologiaratkaisuja ja kasvattaa positiivista maaseutukuvaa. Lisääntynyt paikallinen yhteistyö voi parhaimmillaan poikia uudenlaisia toimintaideoita ja mahdollisuuksia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193221

Startdatum

31.08.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner