Projekt
Utvecklingsprojekt - 127505

Digivireä Keski-Suomi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Digivireä Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on edistää maaseutuväestön, erityisesti ikäihmisten, digiosaamista sekä kehittää maakunnallista digitutoreiden verkostoa takaamaan paikallisen digituen saatavuutta. Tietotekniset perustaidot tukevat maaseudun asukkaiden yhteiskunnallista toimijuutta ja osallisuutta, parantavat elämänlaatua ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden digitaalista pääomaa, digiosallisuutta ja vähennetään tietoyhteiskunnan muutoksesta aiheutuvaa eriarvoisuutta. Hankkeessa tuetaan maaseudun kyliä löytämään uusia, digitalisaatiota hyödyntäviä keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on parantaa maakunnan toimijoiden verkostoitumista ja palvelutasoa niille, jotka tarvitsevat digitukea. Ikääntyvän väestön ja pitkien välimatkojen maakunnassa on erityisen tärkeää kehittää digitaalisten palveluiden saatavuutta kaikin mahdollisin keinoin. Hankkeen valmentamat digitutorit huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. vapaaehtoisten digitutoreiden rekrytoiminen ja valmentaminen toimimaan jokaisessa Keski-Suomen kunnassa, sekä alueellisen digitutorverkoston kehittäminen, maaseudun asukkaiden digitaitojen lisääminen digitietoiskujen välityksellä sekä tarjoamalla paikallista digitukea kirjastoilla, kylätaloilla, kylien kohtaamispaikoissa sekä kirjastoautoissa. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseudun asukkaiden digitaidot ja digitalisaatiomyönteinen asenne lisääntyvät ja mahdollisuus saada digitukea lähipalveluna paranee, mikä edistää asukkaiden hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Erilaisten sähköisten palveluiden saavutettavuus paranee digitaitojen lisääntymisen myötä ja rohkeus liikkua sähköisessä asiointimaailmassa lisääntyy, kun digitukea on saatavilla paikallisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

127505

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner