Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 99979

E-urheilujaoston perustaminen ja laitteiston hankinta

Kauhavan Nuorisoseura r.y.

01.05.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

E-urheilujaoston perustaminen ja laitteistojen hankinta nuorisoseuralle

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

99979

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner