Projekt
Utvecklingsprojekt - 87502

Ecomuseum – ympäristönä taide

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2019 - 28.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ecomuseum- ympäristönä taide on Suomen ja Pohjois-Satakunnan osa kansainväliseen Ecomuseum-hankkeeseen. Ecomuseum on yhteisöllisesti jaettua ja tuotettua kulttuuriperintöä, toiminnallinen sekä seinätön yhteisömuseo. Ympäristönä taide -hankkeessa tuotetaan kansainvälisesti jaettavaa ecomuseum-konseptia, joka rakentuu Kankaanpään Taidekehän sekä laajemmin modernistisen taide- ja kulttuuriperinnön, sekä näiden toimijaverkostojen ympärille. Hankkeessa kerätään ja kehitetään moderniin perinteeseen nojaavan taidekaupungin ja Taidekehän nähtävyyksien kuva- ja tarinamateriaalia sekä tuotetaan ja digitoidaan sisältöjä paikkatietoa hyödyntäviin sovelluksiin. Sovellusten avulla taidekaupunkiin ja Taidekehään tutustumisen kynnystä saadaan madallettua ja poistettua mm. kulttuurillisia sekä sosiaalisia saavutettavuuden esteitä. Ecomuseo -hankkeella on myös vahva brändäämisen ja matkailullistamisen tavoite. Hankkeessa tuotetaan kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa Taidekehän opaskoulutusta, matkailullistamista sekä rakennetaan näistä osallistavaa koulutusta. Opaskoulutusta yhteiskehitellään ja testataan yhdessä paikallisten yhdistysten, koulujen sekä oppilaitosten kanssa, erityisesti eri ikä- ja toimijaryhmät huomioiden. Hanketta hallinnoi ja tuottaa Satakunnan ammattikorkeakoulun Kankaanpään Kuvataide. Paikallisia kumppaneita ovat Kankanpään kaupunginmuseo, Kankaanpään taideyhdistys sekä 4H-yhdistys. Kansainvälisiä ecomuseum kumppanimaita ovat Italia, Kroatia, Ruotsi ja Tsekki. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2019-31.12.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

87502

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

28.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner