Hanke
Utvecklingsprojekt - 50284

EKA RPAS

Lappeenrannan Vapaaehtoinen Palokunta r.y.

11.06.2017 - 12.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

EKA RPAS-hanke toteutetaan Lappeenrannan Vapaaehtoisen Palokunta ry:n hankkeena, jonka aikana on tarkoitus myös verkostoitua Etelä-Karjalan alueen muiden toimijoiden ja viranomaisten kesken, sekä luoda ilmatiedustelun tukitoimintoja kehitteillä olevaan maakuntaverkoston ympäristöön. Tärkeänä painopisteenä pidetään myös VPK-toiminnan aktivoimista ja osoitusta, kuinka yhdistys voi olla merkityksellisessä roolissa viranomaisten keskuudessa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Etelä-Karjalan alueelle ensisijaisesti pelastustoimen käyttöön kauko-ohjatun miehittämättömän ilma-aluksen kokonaisjärjestelmä (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS), joka tarkoittaa itse alusta, sen kauko-ohjauspaikkaa, tarvittavia ohjaus ja seurantayhteyksiä ja ¿laitteita sekä asianmukaista henkilöstön koulutusta ja osaamisen hallintaa, joka tuo ihmisresurssin uuden digiosaamisen kautta asukkaiden hyvinvoinnin turvaksi. Hanke sidotaan tiiviisti Kotona Asumisen Turvallisuus -hankkeeseen, jossa se toimii olennaisena osana toimivaa verkostoa ja voi tuottaa palvelua ennakointivalmiuden kehittämisen muodossa. Järjestelmän ensisijainen tehtävä on parantaa alueen paloturvallisuutta tuottamalla pelastustoimelle tieto, jota käytetään paloturvallisuuden kehittämiseen ennakoinnin ja varautumisen näkökulmasta painottuen maakunnan riskikohteisiin. Toissijaiset tehtävät ovat mm. viranomaistoiminnan tukeminen tulipalo-, onnettomuus-, poikkeus- ja häiriötilanteissa, joissa ihmisen terveyden, omaisuuden, ympäristön tai yhteiskunnan infrastruktuurin katsotaan olevan vahingon vaarassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50284

Aloituspäivämäärä

11.06.2017

Loppumispäivämäärä

12.05.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
samhörighet
vattenvård
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt