Hanke
Utvecklingsprojekt - 22525

Ekenäs Storywalk

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

30.04.2016 - 23.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Förberedelser för att ansökan om Leaderprojektstöd för det internationella samarbetsprojektet Ekenäs StoryWalk med bas i Ekenäs/Raseborg. I detta förberedelseprojekt planerar vi att jobba med att hitta samarbetspartners lokalt och utveckla samarbetsmodeller med partners på några andra glesorter i EU. Det egentliga internationella samarbetsprojektet Ekenäs StoryWalk projektet utgår från ett specifikt stadsplaneringsprojekt. Den röda tråden är en rekreationsled som planeras av staden längs stranden i Ekenäs. På samma gång planerar vi att skapar en digital och analog multimetodmodell för inkluderande stadsplanering genom kultur. Genom projektet vill vi inspirera till reflektioner kring Ekenäs kulturarv och till ett samtal om visioner för framtiden. Genom att ta del av varandras historier och fotografier kopplade till platser och miljöer längs den planerade leden och genom att uppmärksamma ortens andra allmänningar tror vi att vi kan inspirera till ett samtal om vår bygd på samma gång som det lokala engagemanget breddas och fördjupas. Våra främsta målgrupper i det egentliga projektet är yngre och 65+ invånare från alla språk- och kulturgrupper. Vi hoppas genom projektet kunna stärka samarbetet mellan invånare, besökare, stadens institutioner och övriga aktörer i staden när det gäller stadsplaneringsfrågor eftersom vi upplever att det just nu finns ett speciellt stort behov av ett samtal om värderingar och visioner för framtiden i Ekenäs och Raseborg men också i hela Europa. Vi ser också behovet av en öppen, inkluderande och transparant stadsplaneringsprocess i dialog med invånare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22525

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

23.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt