Hanke
Utvecklingsprojekt - 92717

EkoNu 3.0 -nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

28.02.2019 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

"EkoNu 3.0-nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland" är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. Projektets målsättning är också att bredda och utöka utbudet av ekologiska produkter i regionerna och arbeta för och medverka i nationella nätverk så att konsumtionen av inhemska ekoprodukter ökar i Finland. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks. Projektet strävar också till att väcka intresse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, baserad på ekologiska principer. Projektets syfte är även att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen. Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter,skogsägare,läroanstalter inom naturbruk,konsumenter,livsmedelsförädlare,offentliga måltidsservicen och indirekt till övriga inom ekologiska livsmedelskedjan t.ex. handeln,restauranger,maskinförsäljare mm. Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och de bakomliggande organisationerna till projekt "EkoNu 3.0 - nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland" är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; informationsförmedling, demonstrationsodlingar, kunskaps- och kompetenshöjande temadagar, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via Ruokasektorin koordinointihanke. Projektet "EkoNu 3.0 - nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinlands" verksamhet sker under tiden 1.3.2019 - 31.08.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92717

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

eko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt