Projekt
Utvecklingsprojekt - 134731

Elämää Säkylässä – Valitse Sä Kyläsi

Säkylä-seura ry

01.06.2020 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Elämää Säkylässä - Valitse Sä Kyläsi -hankkkeen tavoitteena on kunnan asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, uusien asukkaiden hankinta ja yhteisöllisyyden edistäminen sen kaikissa muodoissaan. Tavoitteen saavuttamiseksi edistetään Säkylässä toimivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen tarjoamien palvelujen näkyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Keskeisessä osassa ovat harrastustoimijat, kulttuurintuottajat ja yrittäjät niin työnantajina kuin palvelujen tuottajinakin. Tavoitteena on lisätä Säkylän vetovoimaisuutta erinomaisena asuinpaikkana, joka tarjoaa työtä, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, hyvät palvelut ja upean luontoympäristön. Hanke edistää myös maaseutu- ja kulttuurimatkailua. Hanke toteutetaan aj. 1.6.2020 - 30.6.2022 välisenä aikana ja se jakaantuu kolmeen osaan seuraavasti: 1. Vetovoimatekijät kuntoon aj. 1.6.2020 - 30.9.2021, 2. Voimakas vetovoimamarkkinointi maailmalle aj. 1.1.2021 - 30.4.2022 sekä 3. Loppuyhteenveto ja toimintojen jatkaminen aj. 1.2. - 30.6.2022. Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä Köyliö-seuran, Säkylän kunnan alueella toimivien kyläyhdistysten ja useiden muiden, hankkeen edistämisestä kiinnostuneiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeessa hyödynnetään aiemmista Leader-hankkeista saatuja kokemuksia ja työn tuloksia sekä alueella parhaillaan käynnissä olevia Leader-hankkeita. Kehittämistyön kärjen muodostavat yhteistyö ja verkostoituminen sekä tehokas somemarkkinointi ja muutamat jo vähän perinteisemmätkin keinot kuten Elämää Säkylässä - asu ja asioi! - palveluoppaan tuottaminen, yhteisöllisen työtilan (HUB) käyttö ja kyläkummitoiminnan käynnistäminen. Liikkuvana mainostoimistona palvelee Elämää Säkylässä -kontti, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Säkylän tori. Tarvittaessa kontti voidaan siirtää erilaisiin yleisötapahtumiin kunnan alueella. Hanke päättyy näyttävästi Säkylän Kuhinoilla kesäkuussa 2022. Hankkeen toteuttaminen edellyttää talkootyön lisäksi palkatun henkilökunnan ja ostopalvelujen käyttöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

134731

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner