Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 63019

Elävä kotiseutu – Taivalkosken kulttuuriaineistot näkyviksi -hankkeen investoinnit

Kallioniemi-Säätiö sr

01.02.2018 - 16.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kallioniemi-Säätiö sai Koillismaan Leader ry:ltä puoltavan lausunnon Elävä kotiseutu - Taivalkosken kulttuuriaineistot näkyviksi -hankkeeseen, jossa kootaan yhteen taivalkoskelaiset kulttuuriarkistot helposti saavutettavaan muotoon, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi kotiseututyössä sekä kulttuurimatkailussa ja sen markkinoinnissa. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ja tallentaa Taivalkosken kylän historiaa ja kulttuuriperintöä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää Taivalkosken kulttuurikohteita, ja näin hyödyttää kulttuurimatkailua. Lisäksi tavoitteena on lisätä paikallisten asukkaiden, erityisesti taivalkoskelaisten nuorten, kotiseututietoutta ja sitä kautta lisätä oman kotiseudun arvostusta. Taivalkoskella on vahva ja omaleimainen paikalliskulttuuri; sitä täytyy nostaa esiin ja uudistaa teknologian keinoin, jotta se säilyy elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. Koillismaan Leader ry ei puoltanut lausunnossaan hankkeeseen sisältyneitä investointeja, vaan ohjeisti hakemaan ne erilisenä investointihankkeena. Tässä investointihankkeessa toteutetaan siten Elävä kotiseutu -hankkeeseen alunperin sisältyneet investoinnit Kalle Päätalo -esitetaulu ja kenttäratataulut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

63019

Startdatum

01.02.2018

Slutdatum

16.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner