Projekt
Beredningspenning - 263922

Elävät kylät ja elinvoimainen maaseutu- valmisteluhanke Sytyke

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

- 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmisteluhankkeen Sytyke toteuttaja on Olhavan Seudun kehittämisyhdistys Ry. Sytyke kokoaa Iin kunnan harvaan asuttujen alueiden toimijat ideoimaan ja suunnittelemaan yhteistä laajempaa strategista kehittämisohjelmaa, Hehkua, jonka tavoitteena on edistää toiminta-alueensa maaseutukylien houkuttavuutta ja elinvoimaa. Sytykkeen tavoitteena on käynnistää positiivisen kierteen mahdollistavat toimenpiteet eli lisätä ko. alueen pito- ja vetovoimaa. Sytykkeen arvioitu kesto on 6 kk ja toteutusaika: 1.12.2023-30.06.2024. Sytykkeen aikana osallistutetaan eri toimijoita yhteiskehittämisen työpajojen sekä tulevaisuusverstaiden avulla tunnistamaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä alueen asuin- ja elinympäristöjen houkuttavuutta ja elinvoimaa. Hankkeen päätoimenpiteet ovat: yhteiskehittämistyöpajojen ja tulevaisuusverstaiden järjestäminen tietojen keräämiseksi ja ideoiden kehittämiseksi sekä yleinen tietojen (ml. aiemmat tai käynnissä olevat projektit) kerääminen ja analysointi strategisen kehittämisohjelman (Hehku) laatimiseksi. Päätoimenpiteisiin sisältyy myös strategiseen kehittämisohjelmaan liittyvän hankesuunnitelman työstäminen ml. tarvittavien yhteistyö- ja aiesopimusten laatiminen ja solmiminen. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat aktiivinen hankkeesta tiedottaminen sekä hankehallinto. Sytykkeen kohdealueina ovat Iin kunnan reuna-alueiden kylät: Kuivaniemi, Hyry, Oijärvi, Jakkukylä ja Olhavan seutu. Yhteistyösopimis on laadittu Yli-Olhavan Maamiesseuran naisosaston Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Lisäksi on jo tunnistettu useita yhteistyötahoja, joita kontaktoidaan valmisteluhankkeen aikana, esim. kyläyhdistykset, metsästysseurat, jakokunnat ym. kylien aktiiviset toimijat.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

263922

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Smarta byar, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner