Projekt
Utvecklingsprojekt - 49320

Elintarvikealan kiihdyttämöhanke

Suomen Yrityskiihdyttämöt - Finnish Business Acceleration Network ry

14.06.2017 - 21.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elintarvikealan kiihdyttämövalmistelu

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49320

Startdatum

14.06.2017

Slutdatum

21.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner