Hanke
Utvecklingsprojekt - 49320

Elintarvikealan kiihdyttämöhanke

Suomen Yrityskiihdyttämöt - Finnish Business Acceleration Network ry

14.06.2017 - 21.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elintarvikealan kiihdyttämövalmistelu

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49320

Aloituspäivämäärä

14.06.2017

Loppumispäivämäärä

21.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt