Hanke
Utvecklingsprojekt - 7550

Elinvoimaa maaseudulle – yhteiskunnallinen yritys energian ja hyvinvoinnin tuottajana (selvityshanke)

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

29.02.2016 - 22.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimaa maaseudulle - yhteiskunnallinen yritys energian ja hyvinvoinnin tuottajana (selvityshanke) Hankkeessa selvitetään yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia uutena ratkaisuna palvelujen tuottamisen mahdollisuutena Pohjois-Karjalassa, sekä tehdään toimenpide-esitys jatkokehittelystä. Hankkeen avulla selvitetään maakunnan eri alueiden toimijoiden (kunnat, kylät, yksittäiset toimijat, yhteisöt, yritykset, kolmas sektori jne) kiinnostusta perustaa yhteiskunnallinen yritys. Toimialoiksi on tässä vaiheessa valikoitu energiatuotanto ja hyvinvointipalvelut. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 1) Kartoittaa Pohjois-Karjalan alueen toimijoiden kiinnostus ja halu lähteä mukaan yhteiskunnalliseen yrittämiseen uutena toimintamuotona. 2) Järjestää maakunnan eri osissa kuulemistilaisuuksia ja keskustelutilaisuuksia, joihin voivat osallistua alueen asukkaat, kuntapäättäjät ja virkamiehet, kyläaktiivit, kolmannen sektorin toimijat ja muut asianosaiset. 3) Koota yhteen hankkeessa eri tavoin kerätty tieto kokonaisuudeksi ja julkaista se loppuraporttina. Loppuraportti sisältää kuvauksen Pohjois-Karjalan tilanteesta suhteessa yhteiskunnalliseen yrittämiseen. Loppuraportin lisäksi on tärkeää koota yhteen sitä toimijoiden verkostoa, joka tulevaisuudessa voisi edistää ja toteuttaa hankkeen lopputulemaa. Tuloksena syntyy raportti haja-asutusalueiden palveluiden turvaamisesta yhteiskunnallisen yrittäjyyden avulla ja siihen liittyvät toimenpidesuositukset. Hankkeessa löydetään 2-4 kumppania, jotka haluavat vakavasti viedä yhteiskunnallisen yrittäjyyden teemaa eteenpäin Pohjois-Karjalassa. Lisäksi tuotetaan myös tietoa siitä miten kuntien tilaaja-tuottaja-mallit ja kuntien omistamat/osaomistamat yhteiskunnalliset yritykset voitaisiin ottaa käyttöön palvelutuotannossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

7550

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

22.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt