Projekt
Utvecklingsprojekt - 116906

Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa

Kangaslammin kyläyhdistys ry

01.04.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kangaslammin alueen lähipalveluja kehitetään olemassa oleviin kylätaloihin yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Tämä tuo julkisia ja yksityisiä palveluja lähemmäs asukkaita. Julkisia palveluja voisi olla esimerkiksi viikoittainen terveydenhoitajan vastaanotto ja yksityisiä palveluja esimerkiksi parturi-, kampaamo- hieronta- ja ravintolapalvelut sekä ikääntyneille suunnatut palvelut. Yhteispalvelupisteen ja kirjaston toiminnan säilyttäminen kirkonkylällä on tärkeää. Digitaalisten palveluiden käytön edistäminen tuo osaltaan palveluita lähemmäksi. Tavoitteet 1. Hankkeen ydintavoite on Kangaslammin alueen elinvoiman ja palvelujen säilyttäminen ja kehittäminen. 2. Digipalvelujen käytössä osaamisen kehittyminen. Digitaalisten työkalujen ja palvelujen kehittäminen huomioiden erityisesti ikäihmiset ja nuoret. 3. Yhdistystoiminnan resurssien riittävyys tulevaisuudessa sekä toiminnan tehostaminen. 4. Luoda alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten uudenlainen toimintamalli, jolla säilytetään, kehitetään ja tuotetaan asukkaille tärkeitä palveluja, mukaan lukien tapahtumat. 5. Viestinnän kehittäminen siten, että asukkaat löytävät ja saavat tarvitsemansa tiedon helposti. Toimenpiteet 1. Digiosaamisen kehittäminen 2. Yritystoiminnan kehittäminen 3. Palvelujen kehittäminen 4. Viestinnän kehittäminen Toimenpiteiden toteuttamisessa työmenetelmänä hyödynnetään kumppanuuspöytää. Kumppanuuspöydässä eri tahot ottavat vastuuta toimenpiteiden toteuttamisesta. Tausta-aineistona kehittämisessä hyödynnetään Mansikka ry:n ”Kirkonkylät palvelukeskuksina” -hankkeessa vuonna 2018 toteutettua Kangaslammin pilotin asukaskyselyä, joka antaa kattavan otoksen tämän hetkisistä tarpeista. Asukaskyselystä on saatu laajasti tietoa muun muassa palveluiden tarpeesta, harrastusmahdollisuuksien tarpeista, tiedotuksesta sekä liikkumiseen liittyvistä haasteista. Hankkeessa hyödynnetään myös Manttu-selvityshankkeessa saatua tietoa ja tuloksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

116906

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner