Hanke
Utvecklingsprojekt - 204049

eMuovi alustaekosysteemin kehittäminen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2022 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada alkutuotannon muovit osaksi aitoa kiertotaloutta, sillä materiaalien kiertoa on tehostettava luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suuri osa Suomen maa- ja puutarhatiloilla syntyvästä muovijätteestä jää tällä hetkellä hyödyntämättä. Hankkeen tarve on yrityslähtöinen, alkutuottajat haluavat ratkaisun ongelmaan. Hankkeessa kehitetään tietoa keräävä ja tuottava alustaekosysteemi, joka yhdistää maatalousmuovin toimitusketjun toimijat. Maatalousmuovien alustaekosysteemi toimii kaksisuuntaisena tiedonvaihtoalustana, jolla maatilojen ja puutarhatuotannon käytöstä poistetut muovit saadaan käsiteltäviksi ja uudelleen jalostettavaksi. Jatkossa digitaalisen alustaekosysteemin avulla tiedetään paremmin muovien todelliset käyttömäärät ja -kohteet, varastot ja käytöstä poistettujen muovien käsittelymäärät. Tämän avulla päästään kehittämään koko arvoketjua ja vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Tehokkaan tiedonvaihdon lisäksi alustaekosysteemi voi edistää uusia tuoteinnovaatioita sekä erilaisten palveluiden kehittämistä alkutuotantoon ja maaseudulle. Alustaekosysteemin rakentamisen periaatteita ovat avoin data ja rajapinnat, yhteiskehittäminen sekä tulosten ja kokeilujen avoimuus. Vastaavaa ratkaisua ei ole toteutettu Suomessa eikä Euroopassa. Hanke edistää alkutuotannon digitalisaatiota, vihreää siirtymää ja valmiutta sopeutua muutoksiin. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat maa- ja puutarhatilat. Toiminta-alueena on Järvi-Suomen alueen maakunnat: Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi. Hankkeen toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) tulosalue Logistiikka ja rakentaminen. EIP-ryhmään kuuluvat Jamkin lisäksi viljelijöiden hankintarengas, Järvi-Suomen alueen MTK-liitot, MTK Keskusliitto, Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Wimao Oy, Clean Plastic Finland Oy, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, Suomen Uusiomuovi Oy ja Muoviteollisuus ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

204049

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Hankeluonne

Landsbygdens innovationsgrupp

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Ny affärsverksamhet
innovation/försök

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt