Hanke
Utvecklingsprojekt - 164216

eNature Kainuu – esteetön luontomatkailu -hanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2021 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kainuun sekä koko Suomen luonto sekä kiinnostus luonnossa liikkumiseen ympäri vuoden oli jo ennen koronapandemian tuomaa lisäpiikkiä kovassa kasvussa. Kysyntä näyttäytyy esimerkiksi voimakkaasti kasvavina kansallispuistojen käyntimäärinä, mutta myös matkailukeskusten lähireittien ja luontopalveluiden sekä tuotteiden runsaampana käyttönä. Kotimaiseen sekä erityisesti kainuulaiseen luontomatkailuun liittyy paljon hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia niin kansainvälisesti kuin kotimaankin osalta. Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta ja on tärkeä osa kestävää kehitystä. Luonnossa liikkumisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille. Esteettömistä ja saavutettavista luontomatkailupalveluista on tarjolla todella niukasti tietoa tai se on liian yleisellä tasolla. Tieto on pirstoutunut tai tietoa ei ole saatavilla. Hankkeen tavoitteena ovat: - Esteettömän palvelutarjonnan kehittämisen tukeminen Kainuussa tietoa tuottamalla, osaamista kasvattamalla ja yhteistyötä edistämällä - Monikanavaisen viestintämateriaalin kehittämisellä alueen esteettömistä luontomatkailureiteistä ja palveluista - Kainuun luontokohteiden esteettömyystiedon digitalisoiminen Hankkeen pitkäntähtäimen tavoitteena on asiakasviipymän pidentäminen palvelujen monipuolistumisen ja tietojen saatavuuden helpottumisen kautta. Hankkeen aikana luodaan myös uudenlaista yhteistyötä ja kontakteja maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

164216

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
aktivitetsturism
digitalisering
green care
må bra-turism
nya tjänster
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt