Projekt
Utvecklingsprojekt - 29544

EP-DIGI – Tiedonvälityshanke maa- ja metsätalouden toimijoiden digitalisaatio-kyvykkyyden lisäämiseksi Etelä-Pohjanmaalla

Vaasan Yliopisto

01.08.2016 - 29.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digitalisaatio tulee lähivuosina voimakkaasti uudistamaan perinteiset toimialat mukaan lukien maa- ja metsätalouden. Uusin tieto digitalisaation hyödyntämisestä maa- ja metsätaloudessa on hajallaan useassa lähteessä, yleensä englanninkielellä julkaistuissa esityksissä. Suomalaisilla maa- ja metsätalouden toimijoilla ei yleensä ole tarvittavaa tietotasoa lähteä kehittämään toimintaansa yhdellä tai usealla digitalisaation lukuisista toimintatavoista. On siis olemassa selkeä tarve tämän puutteen paikkaavalle tiedonvälityshankkeelle Etelä-Pohjanmaalla. EP-DIGI -hankkeen tavoitteena on tuoda digitalisaation hyödyntämiseen liittyvää tutkimustietoa ja muuta uusinta tietoa Etelä-Pohjanmaalla toimiville maa- ja metsätalouden toimijoille. Painotuksena on välittää tietoa muodossa joka on helposti kytkettävissä käytäntöön tämän kohderyhmän toiminnassa ja joka suoraan vastaa tämän kohderyhmän käytännön tarpeisiin. EP-DIGI -hankkeen toteuttaa Lapualla toimiva Vaasan yliopiston alainen innovaatiotutkimusyksikkö SC-Research, jonka henkilöstöllä on vahva osaaminen digitalisaation eri osa-alueissa. Hankkeessa toteutetaan 10 infotilaisuuden sarja jossa esitellään uusinta tietoa laajalti digitalisaation eri osa-alueista. Infotilaisuuksiin kutsutaan digitalisaation asiantuntijoita useista yrityksistä ja organisaatioista. Infotilaisuuksia järjestetään Seinäjoella, Kauhajoella, Kauhavalla ja Ähtärissä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Infotilaisuuksissa esitellään yhtäältä digitalisaation teknologisia mahdollistajia ja toisaalta uuden liiketoiminnan kehittämistä ja nykyisen toiminnan tehostamista näitä teknologioita hyödyntäen. Yleisöä haastetaan pohtimaan digitalisaatiota oman elinkeinon uudistajana. Infotilaisuuksiin osallistuvat maa- ja metsätalouden toimijat saavat tilaisuuksista kyvykkyyttä hyödyntää digitalisaatiota uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja toimintatapojen tuottamiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29544

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

29.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner