Hanke
Allmännyttiga investeringar - 40740

Erkas Köksspis och bakugn

Vårdöby och Strömsby byalagsförening r.f.

24.02.2016 - 30.12.2016

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Restaurering av befintlig murad köksspis med bakugn i Erkas mangårdsbyggnad i Vårdö by, Vårdö, Åland.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

40740

Aloituspäivämäärä

24.02.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2016

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt