Projekt
Utvecklingsprojekt - 91733

Esiselvitys – kansainvälinen Green Care -hankeidea

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2019 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämä hakemus koskee kansainvälisen Leader-hankkeen esiselvitystä. Selvitettävän hankeidean tavoitteena on ideoida terveyshyötyjä tuottavia palvelupaketteja paikallisille Green Care -hyvinvointiyrityksille ja siitä kiinnostuneille toimijoille ja/tai henkilöille, sekä testata näitä palvelupaketteja. Näillä toimilla pyritään tukemaan uusien työ- ja ansiomahdollisuuksien syntymistä Green Care -toiminnan osa-alueella ja vahvistamaan jo olemassa olevaa elinkeinotoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamassa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Hyvinvointimatkailijan tavoitteena on ensisijaisesti edistää omaa hyvinvointia. Varsinaisen hankkeen aikana on tarkoitus pyrkiä todentamaan Green Care -toiminnan ja hyvinvointimatkailun tuottamia terveydellisiä vaikutuksia erikseen suunniteltavilla mittauksilla. Hankkeen esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueellisia yhteistyökumppaneita Etelä-Pohjanmaan alueella sekä kansainvälisiä hankekumppaneita. Esiselvityksen tavoitteena on valmistella varsinainen hankehakemus eli laatia hakemuksen muodostamiseen vaadittavat sisällöt sekä sopimukset kotimaisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Esiselvityksessä kartoitetaan myös paikallisten toimijoiden tarpeita ja valmiuksia osallistua varsinaisen hankkeen toimintaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

91733

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner