Hanke
Utvecklingsprojekt - 91733

Esiselvitys – kansainvälinen Green Care -hankeidea

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2019 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämä hakemus koskee kansainvälisen Leader-hankkeen esiselvitystä. Selvitettävän hankeidean tavoitteena on ideoida terveyshyötyjä tuottavia palvelupaketteja paikallisille Green Care -hyvinvointiyrityksille ja siitä kiinnostuneille toimijoille ja/tai henkilöille, sekä testata näitä palvelupaketteja. Näillä toimilla pyritään tukemaan uusien työ- ja ansiomahdollisuuksien syntymistä Green Care -toiminnan osa-alueella ja vahvistamaan jo olemassa olevaa elinkeinotoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamassa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Hyvinvointimatkailijan tavoitteena on ensisijaisesti edistää omaa hyvinvointia. Varsinaisen hankkeen aikana on tarkoitus pyrkiä todentamaan Green Care -toiminnan ja hyvinvointimatkailun tuottamia terveydellisiä vaikutuksia erikseen suunniteltavilla mittauksilla. Hankkeen esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueellisia yhteistyökumppaneita Etelä-Pohjanmaan alueella sekä kansainvälisiä hankekumppaneita. Esiselvityksen tavoitteena on valmistella varsinainen hankehakemus eli laatia hakemuksen muodostamiseen vaadittavat sisällöt sekä sopimukset kotimaisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Esiselvityksessä kartoitetaan myös paikallisten toimijoiden tarpeita ja valmiuksia osallistua varsinaisen hankkeen toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

91733

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
green care

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt