Hanke
Utvecklingsprojekt - 147983

Esiselvitys maakuntarajan ylittävän matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista Teuva-Kaskinen-Kristiinankaupunki

Teuvan kunta

28.02.2021 - 14.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet 1. Selvittää kehittämishankkeen edellytykset maakuntarajan ylittävän matkailuyhteistyön kehittämiseksi Suupohjassa. 2. Innostaa alueen toimijoita tavoittelemaan yhteistä päämäärää. 3. Selkeyttää alueen yhteistä matkailuteemaa. 4. Tunnistaa toimijoiden yhteiset koulutustarpeet. Tavoitteisiin päästään esiselvityshankkeen aikana selvittämällä mm. seuraavat keskeiset asiat. - tarvittavat toimet alueen elinvoiman lisäämiseksi - palvelumuotoilutyöpajan järjestäminen (ymmärrä - määritä -kehitä - toimita) - aikaisemmin esiin tulleiden teemojen jalostus toteutuskelpoisiksi - ratkaisumallien etsiminen aiemmin esiin tulleisiin ongelmakohtiin - potentiaalisten asiakassegmenttien kartoittaminen - tarpeisiin sopivan digitaalisen palvelualustan etsiminen ja kustannusten kartoitus - toimenpidesuunnitelman laatiminen matkailuyhteistyön kehittämiseksi Selvitysten lisäksi hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus matkailualan "me-hengen" nostattamiseksi, johon hankintaan vaikutusvaltainen tai tunnettu puhuja. Esiselvityksen suunniteltu toteuttamisaikataulu on kokonaisuudessaan kuusi kuukautta ajalla 1.3.-31.8.2021, mutta varsinainen esiselvitys toteutetaan kolmessa kuukaudessa. Aikaa varataan myös hankintaprosessiin, maksatukseen ja raportointiin. Esiselvitys toteutetaan ostopalveluna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

147983

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

14.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt