Projekt
Utvecklingsprojekt - 93360

Esiselvitys metsäsektorin kouluyhteistyön kehittämiseksi

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2019 - 17.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityksen päätavoitteena on selvittää metsäsektorin harjoittaman kouluyhteistyön nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Etelä-Savossa. Erityisesti tukitaan mahdollisuudet kouluyhteistyön kehittämiseen erikseen rahoitettavan kehittämishankkeen kautta ja selvitetään jatkohankkeen tarkoituksenmukainen kohdealue. Jatkohankkeen edellytysten täyttyessä hank-keen tuotoksena on hankesuunnitelma ja rahoitushakemus kouluyhteistyön kehittämiseksi Etelä-Savossa tai kaakkoisessa Suomessa (ESR tai maaseutuohjelma). Metsäsektorin merkitys alueen elinvoimalle on Etelä-Savossa ja kaakkoisessa Suomessa poikkeuksellisen suuri. Metsätalous on merkittävä työllistäjä ja yrittämisedellytysten luoja nimenomaan maaseudulla. Alan keskeisenä haasteena on osaavan ja motivoituneen työvoiman saanti, johon voidaan vaikuttaa hyvällä yhteistyöllä koulujen, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Hyvällä kouluyhteistyöllä vaikutetaan myös alan arvostukseen sekä tulevien metsänomistajien ja päättäjien asenteisiin. Metsään liittyvää kouluyhteistyötä tekevät tahoillaan ja osin toisistaan tietämättä monet metsäalan toimijat sekä järjestöt. Toiminnan kehittämisen ja koordinoinnin tarve onkin noussut esiin mm. alueellisessa metsäohjelmassa sekä metsäneuvostojen keskusteluissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi esiselvityksessä: ¿ Kartoitetaan Etelä-Savossa metsään liittyvää kouluyhteistyötä tekevät tahot, toimintatavat ja mallit, viestintä sekä digitaaliset käyttöliittymät kouluyhteistyön suunnittelussa ja seuran-nassa ¿ Selvitetään toimijoiden ja koulujen kanssa yhteistyön keskeiset kehittämistarpeet ja -toimenpiteet ¿ Selvitetään kehittämistoimien rahoitusmahdollisuudet, rahoittajatahot sekä sovitaan toteu-tuksen vastuunjaosta, sitoumuksista ja toiminta-alueesta ¿ Edellytysten täyttyessä laaditaan hankesuunnitelma ja rahoitushakemus kouluyhteistyön kehittämiseksi EU-rahoitteisena hankkeena (ESR tai maaseutuohjelma) sekä rsekä ratkaistaan hankkeen kohdealueen tarkoituksenmukainen laajuus

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93360

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

17.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner