Projekt
Utvecklingsprojekt - 76668

Esiselvityshanke työpajatoiminnan ja harrastaja- ja ammattiteattereiden yhteistyömahdollisuuksista

Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö sr

02.07.2018 - 17.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella selvitetään työpajan ja kierrätyskeskuksen yhteistyömahdollisuuksia harrastaja- ja ammattiteattereiden kanssa. Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston, ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset mahdollisuudet tarjoavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Tämän toiminnan tarkoituksena on tukea alueellista osallisuutta ja elinkeinoelämää. Karvialla on pitkä perinne harrastajateatteritoiminnasta ja paikkakunnalla on osaamista, joka mahdollistaisi työpajan hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Työpajan toiminta kaipaa kehittämistä ja Karvialle tämä olisi juuri omannäköistä toimintaa. Työpajatoiminnan kehittäminen on alueellisesti merkityksellistä. Osa ihmisistä tulee jatkossakin jäämään työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tulee työllistymään pajatoiminnan kautta. Työn tulisi olla mielekästä ja palkitsevaa. Kulttuuriharrastuksella on Karviassa vahva perusta. Kulttuuriharrastuksen ja työpajatoiminnan välille voisi löytyä yhteys, joka vahvistaisi työpajan roolia ja lisäsi pajalla tehtävän työn mielekkyyttä ja kehittäisi uusia työnkuvia ja työllistymismahdollisuuksia kuntalaisille. Esiselvityshankkeella selvitetään lähialueen harrastaja ja ammattiteattereiden tarvetta rekvisiitan valmistukselle, korjaukselle ja vuokraukselle. Rekvisiitan valmistus soveltuisi hyvin työpajan nykyisiin toimintoihin, osaamiseen ja konekantaan. Esiselvityshankkeessa luodaan toimintamalli ja aiesopimuksia teattereiden kanssa. Kehitetään uudenlaisia mielekkäitä töitä työpajalle ja nostetaan työpajan profiilia ja vetovoimaa. Toiminnan myötä työpajalle syntyy uusia työ ja työtoimintapaikkoja ja kehitetty toimintamalli voi luoda uudenlaista pienyrittäjyyttä alueelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

76668

Startdatum

02.07.2018

Slutdatum

17.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner