Hanke
Utvecklingsprojekt - 76668

Esiselvityshanke työpajatoiminnan ja harrastaja- ja ammattiteattereiden yhteistyömahdollisuuksista

Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö sr

01.07.2018 - 17.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella selvitetään työpajan ja kierrätyskeskuksen yhteistyömahdollisuuksia harrastaja- ja ammattiteattereiden kanssa. Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston, ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset mahdollisuudet tarjoavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Tämän toiminnan tarkoituksena on tukea alueellista osallisuutta ja elinkeinoelämää. Karvialla on pitkä perinne harrastajateatteritoiminnasta ja paikkakunnalla on osaamista, joka mahdollistaisi työpajan hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Työpajan toiminta kaipaa kehittämistä ja Karvialle tämä olisi juuri omannäköistä toimintaa. Työpajatoiminnan kehittäminen on alueellisesti merkityksellistä. Osa ihmisistä tulee jatkossakin jäämään työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tulee työllistymään pajatoiminnan kautta. Työn tulisi olla mielekästä ja palkitsevaa. Kulttuuriharrastuksella on Karviassa vahva perusta. Kulttuuriharrastuksen ja työpajatoiminnan välille voisi löytyä yhteys, joka vahvistaisi työpajan roolia ja lisäsi pajalla tehtävän työn mielekkyyttä ja kehittäisi uusia työnkuvia ja työllistymismahdollisuuksia kuntalaisille. Esiselvityshankkeella selvitetään lähialueen harrastaja ja ammattiteattereiden tarvetta rekvisiitan valmistukselle, korjaukselle ja vuokraukselle. Rekvisiitan valmistus soveltuisi hyvin työpajan nykyisiin toimintoihin, osaamiseen ja konekantaan. Esiselvityshankkeessa luodaan toimintamalli ja aiesopimuksia teattereiden kanssa. Kehitetään uudenlaisia mielekkäitä töitä työpajalle ja nostetaan työpajan profiilia ja vetovoimaa. Toiminnan myötä työpajalle syntyy uusia työ ja työtoimintapaikkoja ja kehitetty toimintamalli voi luoda uudenlaista pienyrittäjyyttä alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76668

Aloituspäivämäärä

01.07.2018

Loppumispäivämäärä

17.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt