Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 179346

Esteetön Bergudden

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

30.09.2021 - 07.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kopparnäs-Störsvikin virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuus on ainutlaatuisen suuri yhtenäinen merenranta-alue Inkoon ja Siuntion rajalla. Alueen vetovoiman ydintekijöitä ovat luonto- ja maisema-arvot, mielenkiintoinen kulttuurihistoria sekä monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Alueelle on joulukuussa 2019 valmistunut kehittämissuunnitelma, jonka mukaisten kehittämistoimien käytännön toteutus on aloitettu 2020-2021 rakentamalla Sandfjärdenin ranta-alueelle hyvät, suurelta osin esteettömät virkistyskäytön peruspalvelut. Esteetön Bergudden -hankkeessa kehitetään Berguddenin ranta-alueen virkistyskäyttöpalveluita Sanka-hankkeesta saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Aluetta kehitetään esteettömien palveluiden kohteena, mihin tasainen kallioniemi soveltuu luonnostaan hyvin. Berguddenin niemi kuuluu Kopparnäsin kalliorantavyöhykkeeseen. Se on maisemallisesti koko aluekokonaisuuden vetovoimaisin osa, jolle kohdistuu myöskin suurin käyttöpaine. Tällä vyöhykkeellä virkistyskäytön palveluiden suunnittelu ja mitoitus on tarpeen tehdä huolellisesti, vastaamaan suuria kävijämääriä ja eri käyttömuotojen tarpeita. Lisäksi Bergudden on erityisen tärkeä reittiverkoston solmukohta ja lähtöpiste. Esteetön Bergudden -hankkeen tavoitteena on: - Luoda Berguddenista viihtyisä, korkeatasoinen, entistä paremmin erilaisten kävijäryhmien tarpeita palveleva virkistyskäytön ydinalue Kopparnäs-Störsvikin vetovoimaisimmalle kalliorantavyöhykkeelle. - Parantaa käyntikokemusta ja kävijätyytyväisyyttä alueella. - Vastata paikallisten sidosryhmien toiveisiin alueen käytön kehittämisestä. - Rakentaa esteettömiä virkistyskäytön palveluita, joiden tarjonta on vähäistä ja tarve on jatkuvasti kasvussa. - Edistää alueen kestävää käyttöä. - Käynnistää alueella jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä siihen liittyvä valistus. - Tukea lähiseudun paikallistaloutta kehittämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

179346

Startdatum

30.09.2021

Slutdatum

07.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner