Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 179056

Esteetön Varlaxudden

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

16.09.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Varlaxuddenin virkistysalue sijaitsee Emäsalon saaren eteläkärjessä, ja aavalle merelle avautuvien maisemien ansiosta se on yksi vetovoimaisimmista kohteista Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvin lähes neljänkymmenen virkistysalueen verkostossa. Emäsaloon johtavan siltayhteyden ansiosta Varlaxudden on helposti saavutettavissa ja sen virkistyskäyttö on vilkasta ympäri vuoden. Alueella onkin selkeä tarve virkistyskäytön palvelurakenteiden lisäämiselle. Palveluiden toteutettaminen esteettöminä helpottaa alueella toimimista monelle, ja avaa sen myös uusille käyttäjäryhmille. Esteetön Varlaxudden -hankkeen tavoitteina on: - Luoda Varlaxuddenille uusi korkeatasoinen, esteetön ja erilaisten kävijäryhmien tarpeita palveleva virkistyskäytön palvelualue, jonka keskiössä on Fågelboetin niemi ja sen ympäristö. - Parantaa käyntikokemusta ja kävijätyytyväisyyttä alueella. - Tasata Varlaxuddenin käyttöpainetta virkistysalueen eri osiin ja edistää alueen kestävää käyttöä. - Rakentaa esteettömiä virkistyskäytön palveluita, joiden tarjonta on vähäistä ja tarve on jatkuvasti kasvussa. - Ratkaista alueella nykymuodossaan esiintyvät, käyntimääriin nähden riittämättömien palveluiden ja jätehuoltokapasiteetin aiheuttamat ongelmat. - Edistää kierrätystä, lajittelua ja kestävää elämäntapaa sekä kehittää näihin liittyviä uusia toimintamalleja. - Tukea lähiseudun paikallistaloutta kehittämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan toimintaedellytyksiä Hankkeessa Varlaxuddenin pohjoisosaan rakennetaan uusi, esteetön virkistyskäytön palvelualue. Noin 350 metrin mittainen reitti johtaa Emäsalontien varresta Fågelboetin niemen näköalapaikalle. Reitin varrelle sijoittuvat puuvaja, kuivakäymälä, jätteiden lajittelu- ja kierrätyspiste sekä alueella liikkumiseen ja toimimiseen ohjaavat opasteet. Ranta-alueelle rakennetaan tulipaikka, ja sen yhteyteen kaksi katosta, jotka toimivat eväidensyöntipaikkana ja tarjoavat säänsuojaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

179056

Startdatum

16.09.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner