Hanke
Utvecklingsprojekt - 101870

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kulttuuriympäristöt kartoilla EKKU

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.07.2019 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuotetaan kaksi maakunnan kulttuuriympäristökohteet kokoavaa karttasivustoa, Etelä-Karjalalle ja Kymenlaaksolle kullekin oma sivustonsa. Esitys toteutetaan käyttäen paikkatietoon perustuvaa Story Map -sovellusta, joka on informatiivinen ja samalla näyttävä tapa viestiä visuaalisten karttojen avulla. Sähköistä versiota on helppo päivittää, jolloin esitys on tulevaisuudessakin paikkansapitävä. Karttasivustojen tekstit käännätetään englanniksi ja venäjäksi, jolloin kohteiden markkinointi ja esittely myös kansainvälisille matkailijoille ja maahanmuuttajille helpottuu. Lisäksi ammattivalokuvaaja ottaa kuvat kohteista.Toteuttajana on ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Hankeaika on 1.8.2019-31.12.2021. Kulttuuriympäristöt-sivustojen tavoitteena on helpottaa kulttuuriympäristöjen kokonaiskuvan hahmottamista ja hyödyntämistä, nostaa kulttuuriympäristöjen arvostusta sekä tuoda tietoja kohteista kansalaisten ulottuville ja innostaa pitämään niistä huolta. Materiaalia voidaan hyödyntää kouluopetuksessa mm. paikallishistorian ja kulttuuriperinnön opetuksessa. Karttasivustot toimivat informaatiopohjana hoito-, suojelu- ja kehittämistoimille. Sivustoilla halutaan olla osa kulttuuriympäristöstrategian toteuttamista ja luoda pohjaa, jolla kulttuuriympäristöistä tehdään hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Hankkeessa tuotettavan tiedon avulla voidaan parantaa alueiden veto- ja pitovoimaa ja monipuolistaa alueen elinkeinoja, erityisesti matkailua. Materiaalin avulla voidaan luoda kestävään kehitykseen pohjautuvaa kotimaan matkailua. Karttaesityksillä halutaan nostaa esiin kunkin maakunnan hienot kulttuuriympäristökohteet ja synnyttää yhteistä ylpeyttä omasta maakunnasta ja vahvistaa paikallisidentiteettiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101870

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
kulturlandskap

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt