Projekt
Utvecklingsprojekt - 22519

Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke

SavonLuotsi Leader ry

31.03.2016 - 19.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella järjestetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja maaseudun alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien viestintä keskitetysti ja tehokkaasti. Hankkeella välitetään tietoa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista maaseudun kehittämiseen käytännönläheisin esimerkein. Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja sekä tuotetaan tietoa uuden ohjelmakauden 2014-2020 painopisteistä ja ajankohtaisista asioista. Hankkeella parannetaan ohjelmista rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden tiedotusta ja viestintää. Hankkeeseen haetaan rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeella ylläpidetään ja kehitetään edelleen aiemman viestintähankkeen kautta luotua tiedotusmallia sekä viestintäkanavia. Tavoitteena on myös tiivistää entisestään eri maaseutukehittäjien, organisaatioiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja ylläpitää mm. yhteistä tapahtumakalenteria Etelä-Savon maaseututapahtumista. Viestintäkanavista tärkeimmässä roolissa tulee olemaan uusimmat viestintäkanavat ja tavat viestiä mm. sosiaalisessa mediassa sekä mobiilisti. Hankkeen toimesta tuotetaan tiedotuslehti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22519

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

19.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner