Projekt
Utvecklingsprojekt - 112362

Eteläisen Saimaan vesistö- ja luontomatkailun vähähiiliset liikenneketjut

Etelä-Karjalan liitto

02.12.2019 - 17.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kartoitetaan koko Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon Eteläisen Saimaan alueen virkistys- ja luontomatkailun vesi- ja maaliikenneyhteyksiä erityisesti maaseudun palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi ja uniikkien reittipalvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Hankkeessa kehitetään uusia yhteyksiä mahdollisilla pilotoinneilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi polkupyöräilyn/luontomatkailun rengasmatkojen toteuttamisen Saimaan alueella johon kytketään alueen tapahtumiin osallistuminen: esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlat, Puumalan siltakemmakat, Sulkavan soudut, Imatran ajot, Lappeenrannan markkinat jne. . Hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön, goSaimaan sekä Etelä-Savon puoleisen Saimaan alueen hankkeiden kanssa hyödyntäen ja yhdistäen käynnissä olevien hankkeiden tavoitteita. Yhteistyösopimukset on tehty Etelä-Savon maakuntaliiton, Puumalan kunnan, Savonlinnan kaupungin ja MikseiMikkeli Oy:n kanssa. Tuensiirtoja ei tehdä vaan kukin tekee tarvittavat tehtävät omana työnä ja raportoi Etelä-Karjalan liitolle. Yhteistyötä tehdään myös alueen muiden toimijoiden mm Go Saimaan kanssa. Hankkeen alussa järjestetään yhteinen kick-off tilaisuus , jossa käydään läpi hankealueen tavoitteet ja käynnissä olevat hankkeet ja niiden toisiaan hyödyntäminen Saimaan alueen pyöräilyn ja viristysmatkailun liikenneyhteyksien kehittämiseksi. Hankkeen aikana saatuja tuloksia esitellään info-materiaaleissa ja kosketusnäytöillä, joita pidetään mukana info- ja tiedonkeruu kiertueilla sekä mm Saimarium tilassa, jossa käy paljon matkailjoita ja maakunnan asukkaita katsomassa sen tarjontaa. Hanke tukee ekoturismin kehittämistä ja yhteistä Saimaan matkailun kehittämistavoitetta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112362

Startdatum

02.12.2019

Slutdatum

17.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner