Projekt
Utvecklingsprojekt - 35097

EuroMaito

Luonnonvarakeskus

01.11.2016 - 17.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maidontuotantosektori on Suomen tärkein maataloustuotannon ala ja vastaa suoraan yli 40 % maatalouden myyntituloista. Viime vuosina maidontuotanto on elänyt voimakkaan rakennemuutoksen aikaa. Muutos jatkuu kiivaana, ja maatilojen määrän on ennustettu puolittuvan seuraavan kuuden vuoden aikana tuotetun maitomäärän pysyessä ennallaan. Kannattavuusromahduksen myötä ainoastaan 10 % maitotiloista yltää tällä hetkellä kannattavuustavoitteisiinsa. Elinkeinon rakennemuutokset ja uusi markkinatilanne edellyttävät tehokkuuden nopeaa edistämistä sekä uusien toimintamallien ja ammattitaidon kehittämistä. Tuotannon tehostamisen on nojauduttava kestäviin tuotantojärjestelmiin, jotka antavat mahdollisuuden kannattavaan maatalousyrittämiseen vähäisellä ympäristökuormituksella. EuroMaito-hankkeen tavoitteena on parantaa maidontuotannon kilpailukykyä sekä ekologista ja sosiaalista kestävyyttä yhdistämällä parhaat käytännön tiedot tieteellisen tietoon ja vahvistaa kaksisuuntaista tiedonvälitystä. Hankkeessa luodaan pilottimaitotilaverkosto, joka rakentuu Luken, Savonian, ProAgrian ja edistyksellisten itäsuomalaisten maatilojen yhteistyönä. Muodostettu verkosto palvelee käytännöntason demonstraatioalustana, jossa uusia suoria toimintamalleja testataan ja toteutetaan. Hankkeessa kerätty tieteellinen ja käytännön tieto sovitetaan yhteen käyttäjäystävällisten koulutusformaattien ja digitaalisten harjoitus- ja verkkomateriaalien avulla ja levitetään monikanavaisesti elinkeinon harjoittajien ja koulutuksen hyötykäyttöön. Uudet ideat viedään jatkojalostettavaksi tutkimustasolle sekä maaseudun innovaatioryhmille. EuroMaito-hanke on osa 14 EU-maan EuroDairy-yhteiskonsortiohanketta (Horizon 2020), jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien innovaatioita ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Täten EuroMaito mahdollistaa maidontuotannon kehittämisen ja kaksisuuntaisen viestinnän myös Eurooppa-akselilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35097

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

17.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner