Projekt
Utvecklingsprojekt - 257837

Farmer Time Finland i Österbotten

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Farmer Time Finland i Österbotten projektets huvudsakliga syfte är att öka barn och ungas kunskap om finländsk primärproduktion och om livsmedlens ursprung. Genom att upplysa och utbilda de unga, alltså framtidens konsumenter och beslutsfattare, kan vi trygga en säker finländsk livsmedelsproduktion vilket har stor betydelse för både landets självförsörjning och dess hållbara utveckling. Målsättningen är att konsumentgruppen barn och unga får en inblick i producentens vardag och därmed får en djupare kunskap om hur maten produceras, vem som tar hand om djuren och våra åkrar. År 2022 kunde vi även konstatera att projektet bidrar till ökat kunnande om inhemsk försörjningsberedskap genom bättre kännedom om matproduktionen och om producenter. Farmer Time Finland i Österbotten vidareutvecklar verksamheten genom samarbete över språkgränserna, såväl nationell som internationellt. Projektet samarbetar med alla åldersgrupper, från ungdomar till den äldre generationen. Projektet ökar de ungas intresse och kunskap om matproduktionen. Farmer Time Finland i Österbotten erbjuder unga möjlighet till sommarjobb, praktik eller examensarbete under projekttiden. Kommunikationen inom projektet sker både över språk- och kulturgränser. En positiv bild om Österbotten som livsmedelsregion skapas genom möten, fysiska och digitala, och genom att sprida Farmer Time Finland konceptet vidare inom Finland och ge kunskap till andra länder om primärproduktionens roll i världens nordligaste jordbruksland.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257837

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner