Hanke
Utvecklingsprojekt - 20225

FeelMe – nuorten toiminnallinen hyvinvointihanke

Iisalmen kaupunki

01.05.2016 - 08.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

FeelMe -nuorten toiminnallinen hyvinvointihanke aktivoi kyliä ja kaupungin asuinalueita tuottamaan nuorille suunnattuja hyvinvointipalveluita. Lisäksi hanke tuottaa myös itse nuorille palveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hanke tekee yhteistyötä muun muassa ESR-rahoitteisen Ylä-Savon Ohjaamo -hankkeen kanssa. Hankkeen toiminta-alueena on Iisalmi. Hanke toteuttaa osaltaan Manner-Suomen Maaseutuohjelmaa ja hanke käynnistyy toukokuussa 2016 ja päättyy huhtikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen ja tätä kautta syrjäytymisen ehkäiseminen. Käytännön toimenpiteinä on mm. toimintamahdollisuuksiin tutustuttaminen. toiminnoista tiedottaminen ja erilaisten toimintojen jalkauttaminen nuoria lähemmäs kylille ja oppilaitoksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

20225

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt