Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 290277

Förbättring av infrastrukturen vid Grisselö fiskehamn

Socklot Samfällighet rf

30.04.2024 - 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Investering i asfaltering, byggande av båtramp och installation av solpaneler. Målgruppen är fiskare och målsättningen är att förbättra förutsättningarna för bedrivande av kommersiellt fiske vid Grisselö fiskehamn.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

290277

Startdatum

30.04.2024

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner