Projekt
Utvecklingsprojekt - 101038

Forssan seutukunnan yrittäjälähtöinen elinvoiman kasvattaminen

Forssan Yrittäjät r.y.

01.08.2019 - 03.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistamista (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä). Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä. Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista. Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja yhtiöt sekä muut alueen elinvoimaan vaikuttavat tahot sitoutetaan hankeen toteutukseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi hankkeelle palkataan hankekoordinaattori, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyön onnistumisesta. Hanke toteutetaan 1.8.2019 - 31.12.2020 välisenä aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

101038

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

03.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner