Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 30736

Frontmuseum.fi, investeringsprojekt

Krigshistoriska Föreningen i Västnyland rf, Länsiuudenmaan Sotahistoriallinen Yhdistys ry

30.09.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sanering av befintlig museibyggnad och tillbyggnad av ny serviceflygel till Hangö Frontmuseum i Lappvik för kommande verksamhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

30736

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt