Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 30736

Frontmuseum.fi, investeringsprojekt

Krigshistoriska Föreningen i Västnyland rf, Länsiuudenmaan Sotahistoriallinen Yhdistys ry

30.09.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sanering av befintlig museibyggnad och tillbyggnad av ny serviceflygel till Hangö Frontmuseum i Lappvik för kommande verksamhet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

30736

Startdatum

30.09.2016

Slutdatum

27.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner