Projekt
Utvecklingsprojekt - 16732

FutureCrops Uusia kasvilajeja tuotantoon – tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi

Luonnonvarakeskus

30.04.2016 - 17.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke vahvistaa uusiin ja erikoisiin viljelykasveihin liittyvien liiketoimintojen mahdollisuuksia lisäämällä tiedon siirtoa, kannustamalla ja aktivoimalla toimijoita yhteistyöhön ja kasvattamalla kuluttajien kiinnostusta alaan. Hankkeessa luodaan uusien tuotantokasvien nettiportaali sekä järjestetään alan toimijoille erilaisia demonstraatio ja infotilaisuuksia. Kohderyhmänä ovat alkutuotantoa lähellä olevat toimijat kuten viljelijät, sopimusviljelyttäjät, pienet- ja keskisuuret elintarvikkeiden jatkojalostusyritykset, neuvonta ja koulut sekä ketjun loppupään ruoka- ja kulttuurialan ammattilaiset sekä harrastelijat. Kysyntää kasvattavana kohderyhmänä ovat taajamien ja kaupunkien kuluttajat, joille terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen terveellisen ruuan ja kulttuuritapahtumien kautta ovat tärkeitä. Tavoitteena on ketjun eri toimijoiden ammattitaidon ja tuotannon kannattavuuden parantuminen, alan houkuttelevuuden lisääminen, vuorovaikutuksen lisääminen, uudenlaisten verkostojen synnyttäminen sekä kuluttajien kiinnostuksen lisääminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16732

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

17.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner