Hanke
Utvecklingsprojekt - 16732

FutureCrops Uusia kasvilajeja tuotantoon – tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi

Luonnonvarakeskus

30.04.2016 - 17.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke vahvistaa uusiin ja erikoisiin viljelykasveihin liittyvien liiketoimintojen mahdollisuuksia lisäämällä tiedon siirtoa, kannustamalla ja aktivoimalla toimijoita yhteistyöhön ja kasvattamalla kuluttajien kiinnostusta alaan. Hankkeessa luodaan uusien tuotantokasvien nettiportaali sekä järjestetään alan toimijoille erilaisia demonstraatio ja infotilaisuuksia. Kohderyhmänä ovat alkutuotantoa lähellä olevat toimijat kuten viljelijät, sopimusviljelyttäjät, pienet- ja keskisuuret elintarvikkeiden jatkojalostusyritykset, neuvonta ja koulut sekä ketjun loppupään ruoka- ja kulttuurialan ammattilaiset sekä harrastelijat. Kysyntää kasvattavana kohderyhmänä ovat taajamien ja kaupunkien kuluttajat, joille terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen terveellisen ruuan ja kulttuuritapahtumien kautta ovat tärkeitä. Tavoitteena on ketjun eri toimijoiden ammattitaidon ja tuotannon kannattavuuden parantuminen, alan houkuttelevuuden lisääminen, vuorovaikutuksen lisääminen, uudenlaisten verkostojen synnyttäminen sekä kuluttajien kiinnostuksen lisääminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16732

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt