Projekt
Utvecklingsprojekt - 52495

Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten

Stundars r.f.

31.08.2017 - 30.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

I Österbotten finns gamla gårdar och miljöer som är en outnyttjad resurs. Intresse finns, men ofta saknas information, kunskap och färdigheter för hur man kan iståndsätta gårdarna. Risken finns för att de traditionella österbottniska gårdarna försvinner från vårt landskap, vilket vore en betydande kultur- och identitetsförlust. Den österbottniska landsbygden behöver trivsamma boendemiljöer och hållbara hus. Samtidigt skärps lagstiftningen och energikraven på byggnader, vilket ofta leder till att onaturliga material används. Fördelarna med det traditionella (trä)byggandet behöver lyftas fram såväl för vår kulturella identitet som för ekologi och hållbar utveckling. Projektet ger information om hållbara renoveringsmetoder och material för husägare.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

52495

Startdatum

31.08.2017

Slutdatum

30.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner