Hanke
Utvecklingsprojekt - 52495

Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten

Stundars r.f.

31.08.2017 - 30.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

I Österbotten finns gamla gårdar och miljöer som är en outnyttjad resurs. Intresse finns, men ofta saknas information, kunskap och färdigheter för hur man kan iståndsätta gårdarna. Risken finns för att de traditionella österbottniska gårdarna försvinner från vårt landskap, vilket vore en betydande kultur- och identitetsförlust. Den österbottniska landsbygden behöver trivsamma boendemiljöer och hållbara hus. Samtidigt skärps lagstiftningen och energikraven på byggnader, vilket ofta leder till att onaturliga material används. Fördelarna med det traditionella (trä)byggandet behöver lyftas fram såväl för vår kulturella identitet som för ekologi och hållbar utveckling. Projektet ger information om hållbara renoveringsmetoder och material för husägare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

52495

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

30.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt