Projekt
Utvecklingsprojekt - 129019

Geopark pyörämatkailun maailmankartalle

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry

01.05.2020 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Geopark pyörämatkailun maailmankartalle -hankkeen tavoitteena on yhdistää Geopark-alueen kunnat, palvelut, käyntikohteet ja olemassa olevat reitit kattavan pyöräreitistön avulla ja kytkeä kokonaisuus osaksi ulkopuolisia reitistöjä (esim. PyhäNäsi, Eurovelo). Erityisesti hyödynnetään olemassa olevia reittejä sekä käyttäjädataa. Lisäksi tavoitteena on luoda älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja kestävän matkailun kehittämiseen, kuten reittidatan digitaalisen saavutettavuuden parantaminen, sähköpyöräystävälliset palvelut sekä omatoimiset pyöränhuoltopisteet. Tärkeä osa hanketta on reitistön brändääminen ja markkinointi sekä älykkäät ratkaisut. Hankkeessa kehitetään Geopark-alueen kattava reittiverkosto ja palvelut sen varrelle, tuotetaan viestintäaineistoa monipuolisesti eri kanaviin sekä tuotetaan alueen yrityksille uusia ansaintamahdollisuuksia kestävän matkailun keinoin sekä parantamalla alueen palvelujen näkyvyyttä ratkaisevasti. Hanke on ylimaakunnallinen sijoittuen Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kymmenen kunnan, yritysten ja yhdistysten, Metsähallituksen, asiantuntijoiden ja paikallisten ihmisten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kohderyhmiä ovat pyörämatkailijoiden, muiden matkailijoiden ja pyöräilyn harrastajien lisäksi paikalliset ihmiset, yritykset ja palveluntarjoajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

129019

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner