Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18067

Haapala liikkuu ja leikkii

Haapaperän kyläseura ry

31.12.2015 - 01.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Haapaperän alue on kasvavaa aluetta Nivalan keskustan tuntumassa. Uusia lapsiperheitä muuttaa kylälle vuosittain. Eri ryhmät kylällä ovat pohtineet mahdollisuuksia kylän kehittämistä ja harrastusmahdollisuuksien parantamista. Kyläyhdistys päätti keväällä 2015 toteuttaa kyselyn kyläläisille, mitä asioita he haluaisivat kehittää kylällä. Kyselyn vastauksissa nousi esille monia asioita, joita haluttaisiin kehittää. Pääasiassa kehitystoimien haluttiin kohdistuvan koulun alueeseen ja sen toimintoihin. Hankkeen tavoitteiksi on määritelty koulun piha-alueen kehittäminen, jotta alue palvelisi koko kylän asukkaita ja lisäisi kylän viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen konkreettiset kehittämiskohteita ovat urheilukentän ja jääkiekko/monitoimikaukalon kunnostus, grillikatoksen rakentaminen sekä leikkialuiden parantaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18067

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

01.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner