Projekt
Utvecklingsprojekt - 178868

Hailuodon kestävästi uudistuvat retkeilyreitit

Hailuodon kunta

02.10.2022 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hailuodon kunta on 1000 asukkaan saari ja kesäisin asukasmäärä lähes tuplaantuu vapaa-ajan asukkaiden saapuessa saarelle. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja sijaitsee Oulun edustalla. Hailuoto on määritelty suomalaiseksi kansallismaisemaksi ja siihen kuuluu viisi Natura 2000 aluetta sekä useita yksityisiä suojelualueita. Luontoarvot ja luonnossa liikkuminen ovat olleet paikallisille aina tärkeä osa elämäntapaa. Luonnossa liikutaan monin eri tavoin ja yksi tärkeistä motiiveista on hyvinvointi ja virkistyminen. Perinteiset elinkeinot kuten metsästys, kalastus ja viljely ovat edelleen merkittävä osa saaren joka päiväistä elämää. Laadukkaat, turvalliset ja mielenkiintoiset reitit ovat tärkeä osa saaren palvelutarjontaa. Saaren kulttuuri, tarinat, historia ja perintö halutaan liittää osaksi reittejä, joten paikallisten rooli reittien kehittämisessä on erittäin suuri. Hankkeen tavoitteena on kehittää 8,9 km laadukas vaellukseen ja pyöräilyyn soveltuvia reitti, jokaovat käytössä ympärivuoden. Reittisuunnitelmissa on otettu huomioon Hailuodon herkkä luonto ja laajat luonnonsuojelualueet. Hankesuunnitteluvaiheessa on tehty tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Kehitettävä reitti palvelevat niin paikallisia, mökkiläisiä kuin matkailijoitakin. Reittisuunnitelmat on laadittu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, joista keskeisimmät ovat olleet maanomistajat, paikalliset asukkaat ja yrittäjät. Tämän hankkeen rinnalla saarella kehitetään luontomatkailua eri tahojen toimesta, ja tästä muodostuu toimiva kokonaisuus. Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: Ensimmäinen osa on investoinneilla kunnostettavat reitit ja toinen osa on yleistä kehittämistä. Yleinen kehittämisen toteutetaan kolmen tärkeäksi tunnistetun teeman kautta, jotka ovat yhteistyö, palvelumuotoilu ja tiedottaminen. Hankkeen toteutusaika on 3.10.2022- 30.9.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

178868

Startdatum

02.10.2022

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner