Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 10828

Hailuodon kylien valokuituverkkojen rakentaminen

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

31.07.2015 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hailuodon laajakaistaosuuskunta rakentaa avoimen tietoliikenneverkon 10 M - 1 Gbit/s tilaajayhteyksiä valokuitutekniikalla Hailuodon kunnan alueella vuosien 2015 - 2017 aikana asukkaiden, yritysten ja Hailuodon kunnan käyttöön. Jo toteutettujen liittymien osalta suosituin liittymänopeus on ollut 100M/100M liittymänopeus. Verkon suunnittelu on tehty kattamaan koko Hailuodon kunnan alueella kaikki ne kylät, joissa on vakituista asutusta ja yritystoiminaa. Kyläverkkohankkeen rakennusalueita ovat Marjaniemi, Kirkonkylä, Keskikylä, Pöllä, Koivukylä, Kittilännurkka, Ulkokarvo, Ojakylä ja Santonen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa huippunopeat, toimintavarmat tietoliikenneyhteydet ja nykyaikaiset TV-palvelut Hailuodon vakituisille asukkaille, yrityksille sekä Hailuodon kunnalle. Kaikille tilaajille rakennetaan neljä valokuitua turvaamaan valinnanvapautta ja tulevaisuuden uusien palveluiden saatavuus. Tämä luo myös mahdollisuuden käyttää useamman palveluntuottajan palveluita samanaikaisesti. Tarvittaessa Hailuodon asukkailla on mahdollisuus kilpailuttaa palveluiden tuottajat yhteishankintana, jolloin ne saadaan edullisemmin kuin erikseen hankittuna. Valokuituverkko turvaa kiinteiden tietoliikennepalveluiden saatavuuden Hailuodossa ja luo tasavertaisuutta asumismuodosta tai -paikasta riippumatta. Nopeat ja laadukkaat tietoliikenneyhteydet ovat edellytys Hailuodon kylien ja kunnan kehittymiselle. Verkossa toimivat palvelut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille ja uusia palveluja saaren asukkaille. Toimivat yhteydet tuovat siis uutta elinvoimaa Hailuodon kuntaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10828

Startdatum

31.07.2015

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner