Hanke
Utvecklingsprojekt - 12313

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 17.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia Etelä-Savon alueella hyödyntämällä metsäbiomassan käyttöä sekä lisäämällä sähkön tuotantoa pienemmässä mittakaavassa pien-CHP (Combined heat and power) -laitoksissa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 samoin kuin Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmassa 2014-2020 on vahvasti esillä biotalouden ja sen osana maatalouden kehittäminen lisäämällä metsien kestävää käyttöä bioenergiaan liittyvän yritystoiminnan kautta. Näitä tavoitteita tukee viime vuosina kasvanut kiinnostus sähkön tuottamiseen aiempaa pienemmässä mittakaavassa. Erityisesti teknologian kehittymisen myötä pienimuotoisen sähköntuotannon kilpailukyky on paranemassa. Lisäksi sähkön hinnan nousu tuo uusia mahdollisuuksia. Potentiaalisia kohteita pienen kokoluokan CHP-laitoksille on mm. maatilaympäristöissä, joissa metsäbiomassa on saatavissa läheltä ja sähkön saannin varmistaminen sähkökatkosten aikana on tärkeää. Toiminnassa olevien maatilojen yksikkökoko on kasvanut, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia polttoaineita. Hankkeessa kartoitetaan maatilojen ja muiden kiinteistöjen, laitosten sekä yritysten kiinnostus pien-CHP-laitosten hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa sekä selvitetään metsäbiomassaa hyödyntävän hajautetun energiatuotannon mahdollisuudet Etelä-Savon alueella maaseutuympäristöissä. Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma eli missä ja millä tekniikalla metsäbiomassaa voitaisiin hyödyntää pien-CHP-laitoksessa Etelä-Savon alueella. Hankkeessa tuotetaan myös pilottiratkaisuja, jotka sisältävät suunnitelman eri vaihtoehdoista. Lisäksi tehdään vertailuja hajautetun energiantuotannon käyttömuotoihin muualla Euroopassa, esim. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12313

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

17.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
bioenergi
energieffektivitet
klimatförändring
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt