Projekt
Utvecklingsprojekt - 12313

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 17.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia Etelä-Savon alueella hyödyntämällä metsäbiomassan käyttöä sekä lisäämällä sähkön tuotantoa pienemmässä mittakaavassa pien-CHP (Combined heat and power) -laitoksissa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 samoin kuin Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmassa 2014-2020 on vahvasti esillä biotalouden ja sen osana maatalouden kehittäminen lisäämällä metsien kestävää käyttöä bioenergiaan liittyvän yritystoiminnan kautta. Näitä tavoitteita tukee viime vuosina kasvanut kiinnostus sähkön tuottamiseen aiempaa pienemmässä mittakaavassa. Erityisesti teknologian kehittymisen myötä pienimuotoisen sähköntuotannon kilpailukyky on paranemassa. Lisäksi sähkön hinnan nousu tuo uusia mahdollisuuksia. Potentiaalisia kohteita pienen kokoluokan CHP-laitoksille on mm. maatilaympäristöissä, joissa metsäbiomassa on saatavissa läheltä ja sähkön saannin varmistaminen sähkökatkosten aikana on tärkeää. Toiminnassa olevien maatilojen yksikkökoko on kasvanut, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia polttoaineita. Hankkeessa kartoitetaan maatilojen ja muiden kiinteistöjen, laitosten sekä yritysten kiinnostus pien-CHP-laitosten hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa sekä selvitetään metsäbiomassaa hyödyntävän hajautetun energiatuotannon mahdollisuudet Etelä-Savon alueella maaseutuympäristöissä. Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma eli missä ja millä tekniikalla metsäbiomassaa voitaisiin hyödyntää pien-CHP-laitoksessa Etelä-Savon alueella. Hankkeessa tuotetaan myös pilottiratkaisuja, jotka sisältävät suunnitelman eri vaihtoehdoista. Lisäksi tehdään vertailuja hajautetun energiantuotannon käyttömuotoihin muualla Euroopassa, esim. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12313

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

17.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner