Projekt
Utvecklingsprojekt - 143676

Hållbar turism i Österbotten

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

01.01.2021 - 31.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

VisitFinland har lanserat programmet Sustainable Travel Finland. Syftet med detta program är att hjälpa företag aktiva inom turismen att adoptera hållbarhetstänket i sina verksamheter. Detta naturligtvis efter som hållbarhet inom alla områden vi utvecklar bör idag ta i beaktande klimatförändringarna och hur vi kan svara mot att utveckla också turismbolag mot ett mera hållbarhets tänk. Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen i Österbotten att motsvara kriterierna för Sustainable travel Finland programmet

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143676

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner