Hanke
Utvecklingsprojekt - 169465

HÅLLBARA HUMLE 2021-23

Finlands svenska baptistsamfund

30.09.2021 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ansökan gäller utveckling av Hummelholmens lägerområde i Monäs, Nykarleby. Österbottens förbund har i sin landskapsplan 2040 gett området en områdesbeteckning som ett för regionen viktigt turist- och rekreationsområde. Området har stor potential att utvecklas i enlighet med de planeringsbestämmelser som områdesreserveringen i landskapsplanen syftar till. Området har potential till att även utvecklas till ett område där hållbarhet står i fokus och som på så vis kan bli ett modellområde för hur FN:s globala hållbarhetsmål i praktiken kan implementeras. Området är som så många andra i behov av ny talkokraft, nya organisationsmodeller och även i behov av renovering för att svara mot de behov som nutidsmänniskan har. Det gäller såväl faciliteterna, som den infrastruktur och aktivitet som finns på området. Området har potential att bli en föregångare ur hållbarhetssynvinkel och med områdesreserveringen i landskapsplanen stöds ambitionerna ytterligare. Med en anställd projektledare kan området utvecklas och i framtiden bli ett verkligt livskraftigt och mångfunktionellt andningshål för allt fler österbottningar. Utvecklingsprojektet sätter fokus på tre målsättningar: – att utveckla området som ett turism- och rekreationsområde enligt områdesreserveringen i Österbottens förbunds landskapsplan – att utveckla Hummelholmen till ett modellexempel för hur områden likt detta kan arbeta utgående från FN:s 17 globala hållbarhetsmål. – att utveckla området genom att skapa nya och digitala talkometoder för ett dylikt område enligt det vi kallar Modern talk(o)ing

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

169465

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

aktivitetsturism
kulturlandskap
miljö
må bra-turism
naturens mångfald
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
turism
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt