Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124261

Hamppukallion kosteikko

Haapalan ja Hamppukallionaukon kunnostusyhdistys ry

14.04.2020 - 29.06.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on perustaa monimuotoisuuskosteikko Haapalanjärven ja Ahmasveden väliselle aluelle ns. Hamppukallion aukolle, joka on tunnustettu maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteen alueeksi.Kosteikko pidättää ravinteita ja edistää Ahmasveden veden laatua sekä sen toipumista ravinnekuormituksista. Kosteikko lisää luonnon monimuotoisuutta mm.parantaa lintujen elinolosuhteita tunnetun lintujärven ja laidunalueen yhteydessä.Tarkoituksena rakentaa kosteikolle johtava polku opasteineen, jonka kautta ihmiset voivat saapua seuraamaan lintuja ja niiden pesimisen onnistumisia. Esim. koululaisille kohde olisi mielenkiintoinen tutustumis/oppimiskohde. Tarkoituksena myös aloittaa kohteella kunnollinen pienpetopyynti, jolla vieraslajit saataisiin eliminoitua haittaamasta lintujen pesintää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

124261

Aloituspäivämäärä

14.04.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt