Hanke
Utveckling - 161411

Häng med upp på nätet

Mariehamns Pensionärsförening r.f.

04.03.2021 - 30.01.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Detta är ”folkbildning” där alla är välkomna att delta gratis. Projektet ska erbjuda befolkningen, och särskilt den äldre gruppen, möjlighet att ”komma upp på nätet” på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Genom upplägget minskar kunskapsklyftorna. Genom interaktiva föreläsningar och personlig handledning från man hjälp från början till slut. Från själva starten av dator/platta/mobil till att få egen e-mail och Facebook till att träffas i digitala rum. Detta öppnar upp möjligheterna för att ytterligare erhålla kunskap och hjälp på distans online. Mer kurser, träffar, kunskap om hur man handlar säkert på nätet på ett säkert sätt. Informationsmaterialet kan även ses i efterhand. Målet är att nå största delen av åländska befolkningen över 60+ samt locka med de som inte är digitaliserade ännu. Vi beräknar att ca 6500 personer kommer till eventsidan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

161411

Aloituspäivämäärä

04.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, lokalt

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt