Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 89008

Hapettimien hankinta

Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry

01.04.2019 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on ostaa tarvittavat kaksi hapetinta Vihdin Enäjärven keskialueelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

89008

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner