Hanke
Utvecklingsprojekt - 43982

Harjureitin uusi kehittämishanke

Loimaan kaupunki

07.05.2017 - 27.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Harjureitti on Säkylänharjun-Virttaankankaan alueelle vuonna 1998 perustettu n. 28 km pitkä ulkoilureitti, jonka kunnossapidosta vastaavat Loimaan ja Huittisten kaupungit ja Oripään ja Säkylän kunnat. Harjureitti sai virallisen ulkoilureitin statuksen, kun se 17.12.2016 merkittiin kiinteistörekisteriin. Uuden kehittämishankkeen avulla luodaan ja suunnitellaan harjureitille vahvistetussa ulkoilureittisuunnitelmassa esille tulleita kunnostus/kehittämiskohteita. Harjureitin kotisivut uudistetaan nykyaikaisiksi kuntien hallinnoimiksi reittejä ja sen ainutlaatuista luontoa eri vuodenaikoja monipuolisesti kuvaaviksi tietolähteeksi. Reitistön kuntokartoituksen avulla selvitetään kunnostustarpeet ( maastopohjan tasausten tarve, taukopaikkojen kunnostus/uusien rakentamisen tarve, reitistön ja tienvarsien opasteiden sekä hälytyspaikkatietojen paikat, valaistuksen mahdollinen vaihto led-valaistukseen ja valaistuksen lisääminen). Kuntokartoituksessa selvitetään myös kunnostus/kehittämiskohteiden kustannusvaikutus, jotta kehittämishankkeen jälkeen päästään välittömästi tekemään investointihanke, jolla turvataan harjureitillä vierailevien kuntoilijoiden ja virkistyskäyttäjien turvalliset viihtyisät ulkoiluolosuhteet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

43982

Aloituspäivämäärä

07.05.2017

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt