Projekt
Utvecklingsprojekt - 107463

Hautomakone – yrityspolkuja nuorille

Siilinjärven 4H-yhdistys r.y.

30.09.2019 - 25.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hautomakone -yrityspolkuja nuorille- hanke tähtää nuorten yrittäjyydestä kiinnostuneiden yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Kaksivuotinen hanke toteutetaan kehittämishankkeena, jossa toiminnan keskiössä on asiantuntijoiden tietoa ja nuorten yrittäjämentoreiden kokemuksia hyödyntävä työpajatyyppinen osallistava toiminta. Hankkeen aikana rakennetaan toimintamalli maaseutualueiden nuorten tukemiseen erityisesti yrittäjyyden alkuvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota maaseutualueiden nuorille räätälöityä toimintaa, joka tukee samalla nuorten hyvinvointia ja osallisuutta, sekä luo mahdollisuuden ansaita rahaa omalla yrittäjyydellä. Hankkeen aikana toimivat yrittäjyystyöpajat yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille hankkeen kohdealueina olevilla maaseutualueilla. Alueellista yritysosaamista hyödynnetään ja tuodaan myös uusia näkökulmia tämän päivän maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeen toiminta noudattaa Kuopion ja Siilinjärven strategisia painopisteitä sekä hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita alueiden elinvoimaisuuden vahvistamisesta mm. yrittäjyyteen ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttamalla. Hankkeen aikana on tarkoitus saada toimintaan yli 30 nuorten omaa pienimuotoista yritystä. Nuorilla on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan Maaningalla, Karttulassa, Riistavedellä, Vehmerasalmella, Nlisiässä, Juankoskella ja Siilinjärvellä. Hankkeen hyötyjä pyritään levittämään myös varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolelle hyödyntäen etäosallistumista ja sosiaalista mediaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

107463

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

25.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner