Hanke
Utvecklingsprojekt - 167311

Hei me mennään. Liikkumisen uudet muodot.

Kanta-Hämeen Autokouluyhdistys ry

16.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Taustaa Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi. Vuonna 2030 Suomessa on väestöennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta, mikä on neljännes koko maan väestöstä. Ikääntyneiden muuttoalttius on matalampi kuin muiden ikäluokkien, joten merkittävä osa ikääntyneistä ikääntyy tutussa asunnossa ja asuinympäristössä. Senioreiden asumistoiveissa oma kotitaloasuminen / maaseutukoti olisikin monelle ihanne asumismuoto. Ongelmaksi saattaa nousta rajoitukset vapaaseen liikkumiseen ja palveluiden riittämättömyys ja saatavuus. Vanhuspalvelulain tavoitteena on, että suurin osa 75v. asuisi omassa kodissa. Oma tuttu ympäristö edistää toimintakykyä, lisää sosiaalisia kontakteja, ehkäisee syrjäytymistä auttaa itsenäiseen arkirutiinien hoitoon. Hyvä toimintakyky, itsenäinen liikkuminen mahdollistavat osallistumisen itselle tärkeisiin harrastuksiin, riippumatta liikkumiseen rajoittavista tekijöistä. Ihmiset ovat myös oikeutettuja osallistumaan täysillä yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167311

Aloituspäivämäärä

16.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt