Projekt
Utvecklingsprojekt - 58959

Helmeksi hiottu

Suomenselän 4H-yhdistys ry

05.05.2018 - 10.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HELMEKSI HIOTTU eli hyvinvointia ja elämän edellytyksiä maaseudulta on hanke joka pyrkii ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti vahvuus- ja ratkaisukeskeistä tulevaisuuden maaseutua. Hanketoiminnan kautta pyritään avartamaan näkemyksiä maaseudun monipuolisista mahdollisuuksista tehdä työtä, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Tärkeimpänä teemana on nuorten yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen. Toimintamenetelmiä ovat Business Event -tapahtumat, yritysvierailut, palvelumuotoilutyöpajat, duunileirit, koulutukset, työpajat, teemapäivät / -viikot sekä polku vapaaehtoistoiminnasta tai harrastuneisuudesta kohti yrittäjyyttä. HELMEKSI HIOTTU -hanke dokumentoi nuorten yrittäjien ajatuksia ja kokemuksia matkalta kohti yrittäjyyttä. Lasten yritteliäisyyttä edistetään ja yrityskasvatus aloitetaan esikoulusta lähtien liikkuvilla yrityskylä -työpajoilla. Hanketoiminta sisältää myös kasvihuone- ja palstaviljelytoimintaa, joiden avulla nuoret pääsevät konkreettisesti tekemällä tutustumaan mm. viljelyyn, markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun ja logistiikkaan. Viljelytoiminnassa sukupolvet kohtaavat ja viljelyperinnetiedot ja taidot siirtyvät palstamummoilta ja -vaareilta lapsille ja nuorille. Yritysvierailuja edeltää yrityspassin kysymysten suunnittelu ja valmistelu ja varsinaisilla vierailuilla yrityspassin täyttäminen. Keväällä 2020 järjestetään hankkeen päätöstapahtumat, joissa esitellään kuntapäättäjille, virkamiehille, yrittäjille, yhteistyökumppaneille ja nuorille koosteet yritysvierailuista, yrityspasseista ja palvelumuotoilutyöpajojen ideoinneista, sekä nuorten ajatuksia matkalta yrittäjyyteen. AVAINSANAT: - yrityskasvatus, liikkuvat yrityskylä -työpajat - nuorten yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen - Business Event, yritysvierailut, yrityspassit, palvelumuotoilutyöpajat - polku vapaaehtoistoiminnasta ja harrastuneisuudesta kohti yrittäjyyttä - viljely, palstamummit ja -vaarit, sukupolvet kohtaavat - duunileiri, työelämätaidot, elämäntaidot, hyvinvointi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58959

Startdatum

05.05.2018

Slutdatum

10.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner