Hanke
Utvecklingsprojekt - 58959

Helmeksi hiottu

Suomenselän 4H-yhdistys ry

04.05.2018 - 10.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

HELMEKSI HIOTTU eli hyvinvointia ja elämän edellytyksiä maaseudulta on hanke joka pyrkii ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti vahvuus- ja ratkaisukeskeistä tulevaisuuden maaseutua. Hanketoiminnan kautta pyritään avartamaan näkemyksiä maaseudun monipuolisista mahdollisuuksista tehdä työtä, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Tärkeimpänä teemana on nuorten yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen. Toimintamenetelmiä ovat Business Event -tapahtumat, yritysvierailut, palvelumuotoilutyöpajat, duunileirit, koulutukset, työpajat, teemapäivät / -viikot sekä polku vapaaehtoistoiminnasta tai harrastuneisuudesta kohti yrittäjyyttä. HELMEKSI HIOTTU -hanke dokumentoi nuorten yrittäjien ajatuksia ja kokemuksia matkalta kohti yrittäjyyttä. Lasten yritteliäisyyttä edistetään ja yrityskasvatus aloitetaan esikoulusta lähtien liikkuvilla yrityskylä -työpajoilla. Hanketoiminta sisältää myös kasvihuone- ja palstaviljelytoimintaa, joiden avulla nuoret pääsevät konkreettisesti tekemällä tutustumaan mm. viljelyyn, markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun ja logistiikkaan. Viljelytoiminnassa sukupolvet kohtaavat ja viljelyperinnetiedot ja taidot siirtyvät palstamummoilta ja -vaareilta lapsille ja nuorille. Yritysvierailuja edeltää yrityspassin kysymysten suunnittelu ja valmistelu ja varsinaisilla vierailuilla yrityspassin täyttäminen. Keväällä 2020 järjestetään hankkeen päätöstapahtumat, joissa esitellään kuntapäättäjille, virkamiehille, yrittäjille, yhteistyökumppaneille ja nuorille koosteet yritysvierailuista, yrityspasseista ja palvelumuotoilutyöpajojen ideoinneista, sekä nuorten ajatuksia matkalta yrittäjyyteen. AVAINSANAT: - yrityskasvatus, liikkuvat yrityskylä -työpajat - nuorten yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen - Business Event, yritysvierailut, yrityspassit, palvelumuotoilutyöpajat - polku vapaaehtoistoiminnasta ja harrastuneisuudesta kohti yrittäjyyttä - viljely, palstamummit ja -vaarit, sukupolvet kohtaavat - duunileiri, työelämätaidot, elämäntaidot, hyvinvointi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58959

Aloituspäivämäärä

04.05.2018

Loppumispäivämäärä

10.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt